App Innovation

To Do Reminder

To Do Reminder

  • 09/08/2015 19:57

To Do Reminder cho Android là công cụ thông báo cho người dùng về những việc họ cần làm. Phần mềm này sẽ góp phần làm cuộc sống của bạn trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Với sự hỗ trợ của To Do Reminder, bạn sẽ không bao giờ quên những công việc, sự kiện quan trọng nữa.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com