App Studio

Karaoke List.

Karaoke List.

  • 29/07/2015 09:09

– TOP 1 ỨNG DỤNG TRA CỨU KARAOKE TRÊN APPSTORE VÀ ĐƯỢC BÌNH CHỌN 5*.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com