APP Technology Co. Ltd.

Classic Brick Game Collection (Free)

Classic Brick Game Collection (Free)

  • 13/03/2016 04:06

Classic Brick Game Collection Free for iOS đưa người chơi di động trở về một thời “tuổi thơ dữ dội” với bộ sưu tập game kinh điển trên máy chơi điện tử cầm tay Brick Game.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com