Appiator

Default App Manager Lite

Default App Manager Lite

  • 10/08/2015 01:36

Default App Manager là ứng dụng đơn giản nhưng rất chức năng, giúp quản lý (thiết lập mặc định, xóa/reset mặc định) ứng dụng mặc định cho một vài loại hành động mà Android thực hiện. Không giống ứng dụng khác khi chúng cho phép người dùng quản lý mặc định chỉ với một hoặc 2 loại danh mục, ứng dụng này hỗ trợ bạn quản lý gần như tất cả các hành động phổ biến.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com