Appiens

Day by Day Organizer Free

Day by Day Organizer Free

  • 09/08/2015 18:00

Day by Day for Android là ứng dụng lên kế hoạch được thiết kế để thực hiện đầy đủ các tác vụ trong Google Calendar và Google Tasks như một ứng dụng Android toàn diện. Với hỗ trợ của ứng dụng này, người dùng có thể lên kế hoạch cho dự định tương lai qua bất kỳ thiết bị Android nào và lịch đó sẽ xuất hiện trên tất cả các mẫu di động và máy tính bảng có kết nối Internet mà bạn sở hữu.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com