Appleaf's Team

Mediatap – 動画、音楽、電子書籍のダウンローダー

Mediatap – 動画、音楽、電子書籍のダウンローダー

  • 08/08/2015 10:41

Mediatap downloader là ứng dụng mạnh mẽ, đơn giản, hoạt động nhanh dùng để tải các file đa phương tiện trên internet. Với Mediatap for Android, người dùng có thể tải bất kỳ loại file nào, ví như video, nhạc, ảnh và sách điện tử ebook trực tiếp về điện thoại của mình. Sau khi đã tải xong các file, bạn sẽ xem được chúng, nghe chúng và đọc chúng bất kỳ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu mà không cần tới kết nối internet.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com