Appmoji, Inc.

Moji Keyboard

Moji Keyboard

  • 12/03/2016 19:29

Sở hữu bàn phím Emoji phong phú với hàng vạn biểu tượng cảm xúc độc đáo, bao gồm Emoji tĩnh và sticker động, để trò chuyện thật vui với bạn bè, người thân thông qua ứng dụng bàn phím miễn phí Moji Keyboard for iOS.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com