AppOn Innovate

Bóng chày chống lại Thây ma

Bóng chày chống lại Thây ma

  • 12/08/2015 10:07

Thành phố đang chịu ảnh hưởng bởi căn bệnh virus không rõ nguyên nhân, nó bao phủ toàn bộ thành phố và biến nó trở thành vùng đất zombie chỉ trong một đêm. Giờ đây, chỉ những người bị kẹt trong sân vận động bóng chày mới còn sống sót. Để giải cứu loài người, đội bóng chày thành phố đã quyết định đứng lên chống lại những con zombie và ngăn chặn chúng xâm nhập vào sân vận động.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com