Apps Cyclone

Bánh Chưng – 4 Hinh 1 Tu

Bánh Chưng – 4 Hinh 1 Tu

  • 12/08/2015 21:03

Trò chơi nổi tiếng 4 hình 1 từ (4 Pic 1 Word) giờ đây trở nên gần gũi và thú vị hơn bao giờ hết với phiên bản dành riêng cho tiếng Việt: Đuổi Hình Bắt Chữ – 4 hình 1 từ, từ 4 bức hình gợi ý giúp bạn có thể đoán ra từ ngữ liên quan?


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com