apps for life

Chống virus miễn phí 2014

Chống virus miễn phí 2014

  • 08/08/2015 18:12

Rinix Antivirus 2014 for Android mang lại khả năng bảo mật tối ưu dành cho điện thoại và máy tính bảng của bạn chống lại malware và spyware.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com