apps4u@android

SD Card Manager

SD Card Manager

  • 08/08/2015 02:55

SD Card Manager là công cụ miễn phí giúp bạn dễ dàng quản lý các tập tin và thư mục trong thẻ SD.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com