Appsforlife

Boxshot

Boxshot

  • 16/07/2015 09:41

Boxshot (trước đây có tên là Box Shot 3D) đánh vào nhu cầu này. Ứng dụng này cung cấp các công cụ để tạo hình 3D cho sản phẩm của bạn


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com