Appxy

Tiny Calendar – Sync with Google Calendar

Tiny Calendar – Sync with Google Calendar

  • 12/03/2016 21:36

Tiny Calendar for iOS là “người trợ lý” hoàn hảo cho người dùng iPhone/iPad với khả năng quản lý toàn diện lịch làm việc và sự kiện, đồng bộ với Google Calendar để bạn dễ dàng tổ chức công việc một cách hiệu quả nhất trên cùng 1 vị trí.


Tiny Scanner – PDF scanner to scan document, receipt & fax

Tiny Scanner – PDF scanner to scan document, receipt & fax

  • 12/03/2016 21:05

Tiny Scanner for iOS biến iPhone/iPad thành máy scan PDF tiện lợi, hỗ trợ scan tài liệu, hóa đơn, bản fax, hình ảnh… để quản lý và sao lưu dưới dạng bản mềm, thuận tiện cho việc lưu trữ và chia sẻ.
Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com