APUS APPS

APUS Booster+

APUS Booster+

  • 10/08/2015 06:23

APUS Booster+ cho Android là tiện ích mang tính năng toàn diện và bền vững, tối ưu hóa bộ nhớ và tăng tốc độ điện thoại.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com