Aquarius

SISContents

SISContents

  • 23/07/2015 16:29

với SISContents bạn có thể hoàn toàn mở và chỉnh sửa file SIS mà không cần bung file SIS đó ra và không cần quan tâm đến việc đóng gói sau khi đã chỉnh sửa.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com