Aresoft Vn

BlogTruyen:Thế giới truyện tranh

BlogTruyen:Thế giới truyện tranh

  • 28/07/2015 23:40

Ứng dụng dựa trên nguồn truyện từ website blogtruyen.com. 1 website về truyện tranh lớn nhất dành cho người Việt tại thời điểm hiện tại.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com