Arjan Romein

Pop Art Studio

Pop Art Studio

  • 19/06/2015 09:45

Pop Art Studio là phần mềm chỉnh sửa đồ họa rất dễ sử dụng. Nó hỗ trợ định dạng hình ảnh BMP, JPG, GIF, PNG, TIFF và cả PSD (Photoshop)…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com