Arnt-Henning Moberg

Sleep Bug: White Noise Soundscapes & Music Box

Sleep Bug: White Noise Soundscapes & Music Box

  • 07/08/2015 23:32

Sleep Bug for iOS bao gồm một bộ sưu tập nhạc thư giãn êm dịu và “chiếc hộp âm nhạc” kỳ diệu, giúp cải thiện giấc ngủ tự nhiên và sức khỏe cho người dùng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com