Artem Makarov

Детские колыбельные песни

Детские колыбельные песни

  • 10/08/2015 10:53

Chúng ta đều muốn chọn những gì tốt nhất cho con mình. Mọi người đều biết rằng những bài hát ru không chỉ là bài hát với lời hát đơn giản. Nó còn giống như một phép thuật giúp ru trẻ ngủ thật ngon lành.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com