Artem Meleshko

Evermusic

Evermusic

  • 18/09/2015 14:00

Evermusic for iOS là ứng dụng trình phát nhạc miễn phí cho các bộ sưu tập nhạc được lưu trữ trên đám mây.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com