Arthur Ham

Run! Lite

Run! Lite

  • 09/08/2015 19:26

Run! Lite for iOS là game người chạy theo phong cách endless runner quen thuộc, nổi bật với đồ họa vẽ tay và hoàn toàn miễn phí cho iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com