Asamm Software, s. r. o.

Locus Map Free – Outdoor GPS

Locus Map Free – Outdoor GPS

  • 09/08/2015 14:25

Locus Map là ứng dụng điều hướng các hoạt động ngoài trời dành cho điện thoại và máy tính bảng. Xem bản đồ địa hình offline, theo dõi cung đường, hướng dẫn bằng giọng nói và rất nhiều hoạt động khác.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com