Asia Commercial Bank

ACB

ACB

  • 08/08/2015 15:02

ACB cho Android cho phép khách hàng thực hiện giao dịch ngân hàng online trên thiết bị chạy hệ điều hành Android mọi lúc, mọi nơi thông qua kết nối Internet. 


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com