ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

ACB

ACB

  • 29/07/2015 01:12

Quản lý tài chính cá nhân dễ dàng, nhanh chóng và an toàn với ứng dụng di động mới của ACB. Tất cả dịch vụ ngân hàng giờ đây đã nằm gọn trong túi bạn và hơn thế nữa với những tính năng:


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com