Askew Coders

Droid Finder

Droid Finder

  • 08/08/2015 16:53

Droid Finder for Android là ứng dụng bảo mật và theo dõi điện thoại toàn diện, cho phép người dùng chiếm quyền quản lý thiết bị Android của mình từ xa bằng giao tiếp tin nhắn SMS 2 chiều. Ứng dụng này có giao diện rõ ràng với các lựa chọn có thể tùy biến được cho mỗi loại tính năng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com