Astron Infotech LLC

Task Assist Lite

Task Assist Lite

  • 08/08/2015 01:21

Task Assist Lite for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một ứng dụng quản lý ghi chú cá nhân tiện ích, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.


Any Convertor Lite

Any Convertor Lite

  • 07/08/2015 09:54

Any Convertor for iOS là ứng dụng bộ chuyển đổi đơn vị và tiền tệ chuyên nghiệp cho iPhone/iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com