ASUS Cloud Corporation

ASUS WebStorage

ASUS WebStorage

  • 09/08/2015 23:44

ASUS WebStorage cung cấp không gian lưu trữ trực tuyến đám mây cá nhân cho hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. Ứng dụng này hỗ trợ nhiều loại nền tảng và thiết bị khác nhau, có thể là điện thoại di động hoặc máy tính bảng, nhằm giúp người dùng quản lý và tích hợp nhanh chóng các file từ nhiều thiết bị. Người dùng ASUS WebStorage có thể truy cập dữ liệu, các file nhạc, hình ảnh và video bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Qua đó, ASUS WebStorage đã biến thiết bị cầm tay trở thành chiếc USB di động với dung lượng lưu trữ lớn cho người dùng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com