atm android solutions

Droid Crypt

Droid Crypt

  • 08/08/2015 15:48

DroidCrypt một công cụ mã hóa file thông minh. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp mã hóa/giải mã file dành cho thiết bị Android, hãy kiểm tra ứng dụng này. Bằng cách sử dụng DroidCrypt, bạn có thể chắc chắn rằng bất kì ai cũng không có khả năng truy cập vào file. Mã hóa hoặc giải mã các file và sổ địa chỉ cho dù bạn đang cố gắng mã hóa các file ảnh, nhạc, video, PDF hoặc dữ liệu. DroidCrypt hỗ trợ tất cả các loại file. Thêm vào đó, DroidCrypt còn cho phép bạn mở các file mã hóa với các ứng dụng thông thường.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com