AT&T Services, Inc.

AT&T Locker

AT&T Locker

  • 08/08/2015 07:38

AT&T Locker for Android cung cấp cho người dùng các thiết bị Android một trải nghiệm dịch vụ đám mây tiện ích với 5 GB lưu trữ miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com