Audacity Software Pte. Ltd.

Photo FX Magic Lite

Photo FX Magic Lite

  • 08/08/2015 19:45

Photo FX Magic Lite for iOS là ứng dụng chỉnh sửa ảnh đa chức năng, chuyên nghiệp và miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.Camera Flash & Zoom FREE

Camera Flash & Zoom FREE

  • 08/08/2015 19:42

Camera Flash & Zoom Free for iOS là ứng dụng camera chuyên nghiệp và miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com