Audiolib

Audiolib MP3 Recorder

Audiolib MP3 Recorder

  • 31/07/2015 08:52

Audiolib MP3 Recorder là phần mềm ghi âm có thể ghi lại âm thanh từ máy tính sang các file có định dạng MP3, WAV.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com