Auman Software, LLC

handPaint

handPaint

  • 05/08/2015 21:41

handPaint for iOS là ứng dụng giành cho tất cả những ai yêu thích vẽ tranh trên iPhone/iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com