Automattic

WordPress

WordPress

  • 16/08/2015 11:29

WordPress for iOS cho phép người dùng quản lý blog WordPress của mình thật dễ dàng và hoàn toàn miễn phí từ iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Simplenote

Simplenote

  • 07/08/2015 07:34

Sử dụng Simplenote for iOS để lưu note, danh sách, ý tưởng… trên iPhone/iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com