AutoWin Software

AutoWin Photo Resizer

AutoWin Photo Resizer

  • 24/06/2015 09:53

AutoWin Photo Resizer cho phép bạn thay đổi kích thước, chuyển đổi định dạng và nén ảnh với giao diện người dùng dễ sử dụng


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com