Autumn Group

Privacy Ace

Privacy Ace

  • 24/08/2015 11:01

Privacy Ace là một trong những ứng dụng bảo mật dữ liệu cá nhân mới nhất trên cửa hàng ứng dụng, tương thích mạnh mẽ với các thiết bị Android 4.0 trở lên và miễn phí trải nghiệm.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com