Avatron Software, Inc.

Air Sharing for iPhone & iPod touch

Air Sharing for iPhone & iPod touch

  • 07/08/2015 06:19

Đôi lúc bạn đi ra ngoài không thể ôm hết tất cả các tài liệu theo bên người được, như vậy sẽ rất bất tiện và khó khăn trong việc di chuyển. Nay chỉ cần có ứng dụng Air Sharing trong tay là bạn có thể xem các tài liệu ngay trên đường đi một cách nhanh và dễ dàng nhất.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com