AVG eCommerce CY Limited

PrivacyFix for Social Networks

PrivacyFix for Social Networks

  • 05/08/2015 06:09

AVG PrivacyFix for iOS là phương pháp đơn giản và miễn phí để quản lý các thiết lập quyền riêng tư trực tuyến trên thiết bị di động iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com