AVG Labs

AndroZip™ FREE File Manager

AndroZip™ FREE File Manager

  • 10/08/2015 05:12

AndroZip là công cụ có thể nén và giải nén các file Zip và các file nén khác như APK, JAR, WAR, EAR, TAR, GZIP và RAR. Ứng dụng này cũng có thể tạo file nén Zip và các loại file khác như APK, JAR, WAR, EAR, TAR và GZIP. Chú ý rằng chỉ phần mềm như WinRaR mới có thể tạo file nén định dạng rar. Thêm vào đó, AndroZip còn có thể mở file zip đã được mã hóa với WinZip (256-bit AES).


AndroZip™ PRO File Manager

AndroZip™ PRO File Manager

  • 08/08/2015 05:48

AndroZip Root File Manager for Android giúp bạn copy, xóa, di chuyển, nén, giải nén, tìm kiếm, và sắp xếp các tập tin, âm nhạc, hình ảnh và thư mục giống như bạn thực hiện trên máy tính. AndroZip Root File Manager sẽ thường xuyên cập nhật với các tính năng mới và hữu ích


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com