Avira Operations GmbH & Co. KG

Avira Rescue System

Avira Rescue System

  • 24/07/2015 15:26

Avira Rescue System là phần mềm quét và chỉnh sửa lỗi hệ thống. Nó có thể quét lỗi đĩa, kiểm tra RAM hoặc khởi động từ đĩa cứng đầu tiên được nhận dạng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com