AWFUL APPS SHOP

Hello Kitty Wallpapers √

Hello Kitty Wallpapers √

  • 05/08/2015 08:13

Hello Kitty Wallpapers Album for iOS – bộ hình nền mèo Kitty siêu dễ thương cho người dùng iPhone/iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com