Axhunter

Bald Face

Bald Face

  • 09/08/2015 09:07

Bald Face cho Android là ứng dụng chế ảnh đầu trọc vui nhộn và hoàn toàn miễn phí cho các thiết bị chạy hệ điều hành Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com