Ayena LLC

iMajiCam Pro — Realtime video effects

iMajiCam Pro — Realtime video effects

  • 05/08/2015 17:40

iMajiCam Pro for iOS hỗ trợ người dùng các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch tối ưu trong quy trình thiết kế video hiệu ứng thời gian thực và hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com