Azerbo

Fire Truck 3D

Fire Truck 3D

  • 16/08/2015 11:48

Fire Truck 3D for iOS là tựa game lái xe cứu hỏa 3D hấp dẫn và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Fire Truck 3D

Fire Truck 3D

  • 12/08/2015 02:41

Fire Truck 3D for Android là tựa game lái xe cứu hỏa 3D hấp dẫn và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com