Azumio, Inc.

Fitness Buddy : 300+ Exercises

Fitness Buddy : 300+ Exercises

  • 09/08/2015 16:30

Đây là phiên bản miễn phí của ứng dụng Fitness Buddy for Android với hơn 300 bài tập thể dục cùng miêu tả chi tiết, hình động và một bảng xếp hạng của các bài tập. Phiên bản miễn phí cũng đã bao gồm nhiều nội dung và tính năng hơn tất cả các tính năng trả phí tương tự. Tải ứng dụng này miễn phí và kiểm nghiệm. Nếu thích, bạn có thể tải phiên bản trả phí với hơn 1700 bài tập, video HD, theo dõi cơ thể và những tính năng khác.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com