Azureus Software, Inc.

Vuze Remote

Vuze Remote

  • 09/08/2015 17:40

Vuze Remote for Android là ứng dụng đơn giản, trực quan cho phép người dùng quản lý ứng dụng Vuze desktop bằng chính thiết bị di động của mình. Với Vuze Remote, bạn đã có thể quản lý torrent rất đơn giản bằng việc chạm nút.


Vuze Torrent Downloader

Vuze Torrent Downloader

  • 08/08/2015 08:26

Ứng dụng Vuze Torrent Downloader chính thức dành cho Android cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, ứng dụng bittorrent này mang lại khả năng quản lý torrent toàn diện trực tiếp tới thiết bị di động hoặc máy tính bảng của bạn. Ứng dụng này rất đơn giản, hoạt động nhanh và dễ sử dụng khi download torrent.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com