BabyTV, FOX International Channels

BabyTV Mobile HD

BabyTV Mobile HD

  • 05/08/2015 12:33

BabyTV Mobile HD for iPad mang đến cho người dùng một trải nghiệm xem tivi chất lượng HD và hoàn toàn miễn phí trên máy tính bảng iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com