Backdrops

Backdrops – Wallpapers

Backdrops – Wallpapers

  • 09/11/2015 18:00

Backdrops cho Android là bộ sưu tập hình nền đặc sắc, bao gồm rất nhiều chủ đề khác nhau, kể cả các hình nền được thiết kế theo phong cách Material của Google.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com