Badoo

Badoo – Kết Bạn Mới

Badoo – Kết Bạn Mới

  • 09/08/2015 05:37

Tham gia vào một trong những mạng xã hội lớn nhất trên Android với Badoo for Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com