Baidu HK

PhotoWonder

PhotoWonder

  • 11/08/2015 00:55

PhotoWonder for Android là một trong những ứng dụng chỉnh sửa ảnh tốt nhất trên cửa hàng App Store với hàng trăm triệu lượt người dùng tại 218 quốc gia trên toàn thế giới.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com