balesio

PPTminimizer

PPTminimizer

  • 18/07/2015 14:28

PPTminimizer là phần mềm giúp bạn thu gọn kích thước file trình diễn powerpoint tới 98%.


FILEminimizer PDF

FILEminimizer PDF

  • 17/07/2015 16:02

FILEminimizer PDF nén các file PDF, tài liệu và làm giảm kích thước tập tin PDF đến 40-75%.


FILEminimizer Office

FILEminimizer Office

  • 16/07/2015 15:41

FILEminimizer Office là phần mềm nén file PowerPoint, Word & Excel hiệu quả mà không thay đổi định dạng tệp tin.


FILEminimizer Pictures

FILEminimizer Pictures

  • 18/06/2015 17:04

FILEminimizer Pictures là một phần mềm miễn phí giúp giảm kích thước hình ảnh lên đến 98% bằng các sử dụng kĩ thuật tối ưu hóa tập tin gốc


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com